Materská škola Šusteková

Mssustekova.com

Materská škola na Šustekovej 33 bola zriadená 1.8.1981. V súčasnosti je zrenovovanou 4-triednou materskou školou, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, zaškoľuje deti od 2 do 6 rokov po nástup do základnej školy i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Budova materskej školy je jednoposchodová, má po dve triedy na prízemí a dve triedy na poschodí.

Category:

Date: