Petruška & Partners

Advokátska kancelária Petruška & Partners

Jednotiacim prvkom vizuálneho štýlu advokátskej kancelárie Petruška & Partners je symbol dvoch písmen P, typografia a farebnosť. Cieľom vizuálneho štýlu je pôsobiť zjednocujúco. Vytvoriť u cieľovej skupiny myslovú väzbu na prvky, ktoré si jednoducho spoja s názvom advokátskej kancelárie. Tento vizuálny štýl ma vyjadrovať moderný a svieži prístup k práci a advokátsku kanceláriu, ktorú tvorí tím viacerých odborníkov. Schopnosť byť čo najbližšie k svojim klientom.

Klient:

Advokátska kancelária Petruška & Partners

Date: